Tamaina handiko objektuen jasotzea

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Izapide honen bidez interesdunak kokapen jakin batean dauden tamaina handiko hondakinak biltzea eskatuko du, 94 441 27 11 telefonora deituz. Eskaera balioestekotan prozedura hondakinen bilketarekin amaituko da. Izapide hau bai Pertsona Fisikoei zein Juridikoei (Jabeen Erkidegoak, Enpresak, Elkarteak, Ikastetxeak, Kirol elkarteak, Gizarte Erakundeak, e.a….) zuzenduta dago.

Dokumentazioa

  • Nortasun-agiria
  • Besteak

Legezko informazioa

  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Izapide honen bidez interesdunak kokapen jakin batean dauden tamaina handiko hondakinak biltzea eskatuko du, 94 441 27 11 telefonora deituz. Eskaera balioestekotan prozedura hondakinen bilketarekin amaituko da. Izapide hau bai Pertsona Fisikoei zein Juridikoei (Jabeen Erkidegoak, Enpresak, Elkarteak, Ikastetxeak, Kirol elkarteak, Gizarte Erakundeak, e.a….) zuzenduta dago.